Solvaren CIP 50 HD

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

SOLVAREN CIP 50 HD jest niskopiennym, wysokoalkalicznym płynem myjącym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego. Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące oraz inhibitory korozji. Dedykowany jest do mycia termicznych instalacji procesowych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz kontaktujących się z nimi obiegów zamkniętych. Dysperguje tłuszcze i zanieczyszczenia białkowe, rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne.

Czytaj dalej
Obszary zastosowania
Obszar przemysłowy
Obszar spożywczy
Właściwości i zastosowanie

Właściwości:

  • rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne,
  • dysperguje tłuszcze i zanieczyszczenia białkowe,
  • mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania,
  • zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące,
  • zawiera inhibitory korozji.

Zastosowanie:

  • do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego,
  • mycie termicznych instalacji procesowych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
  • przeznaczony w szczególności do powierzchni pokrytych smółką, nagarem, spiekami, zwęgleniem, przypalenizną oraz obiegów zamkniętych kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
  • inżektorowe mycie i odtłuszczanie komór wędzarniczych, pieców piekarniczych oraz konwekcyjno-parowych,
  • do zastosowania w maszynach szorujących do podłóg w trakcie procesu gruntownego doczyszczania.
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu